Documenten & Formulieren

Statuten vereniging recreatiepark de Kanthoeve

statuten_verenging_recreatiepark_de_kanthoeve.pdf

Huishoudelijk regelement 2023

nieuw_huishoudelijk_reglement_maart_2023.pdf

privacy statement

een formaliteit

vereniging_recreatiepark_de_kanthoeve.pdf

machtiging tv+ internet en de modem

Hieronder kunt het machtigings formulier opslaan op uw computer of uitprinten en ingevuld naar ons sturen.

Dat kan via de mail van secretaris@vvedekanthoeve.nl of in de brievenbus 400

Onder vermelding van uw naam en huisnummer hier op het park.

Graag allebei de machtigingen invullen, de ene is eenmalig (modem) en de andere is een doorlopende, volledig invullen graag.

met vriendelijke groet,

Het bestuur, Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve

machtigingen_ab._kabel_eenm.doorl..docx

formulier aanmelden glasvezel

Hieronder kunt u het formulier voor het aanmelden van glasvezel uitprinten en invullen en in de postbus 400 stoppen of u kunt het ingevuld via de mail sturen naar secretaris@vvedekanthoeve.nl 

 

//www.vvedekanthoeve.nl/home/inschrijfformulier%20glasvezel.pdf

 Prijslijst werkzaamheden parkbeheer / medewerkers storingsdienst  (m.i.v. 01-01-2018)

Prijs

 Blokkeren/deblokkeren van kentekens en poortsleutels/tags:

 €   25,00

 Nieuwe poortsleutel/tag (bij verlies):

 €   25,00

 Brievenbus sleutel/slot:

 €   25,00

 Extra werk parkbeheerder, uurtarief à:

 €   35,00

 (Regelmatig) vervangen stoppen à:

 €   10,00

 Afsluiten nutsvoorziening:

 Aansluiten nutsvoorziening:

 €   25,00

 €   25,00

 Tussentijdse opname nutsvoorziening:

 €     7,50

 Wegslepen voertuig:

 Kosten parkbeheer/bestuurslid extra bij wegslepen:

 € 225,00

 €   75,00

 Kentekenmutatie:

 €   10,00

Huisvuilzakken (groen)

€    25,00

Tuinafvalzakken (transparant)

€    10,00

Illegaal het park op met auto

 

Foutief aanleveren huisvuil 

 

bij parkeren op de invalide parkeerplaats, boete daarvoor is:

ook zonder wegslepen!!!!

 

€  100,00

 

€    25,00

 

 

€   300,00

 

 

Machtigingen voor automatische incasso's
Hieronder vindt u machtigingen voor automatische incasso's voor zowel de parkbijdrage als de nutsvoorschotten. Wij streven er naar om alle leden over te laten gaan op automatische incasso's om zo op administratiekosten te besparen. Wanneer door u geen automatische incasso is afgegeven, zullen extra kosten bij u in rekening gebracht worden.

 

machtiging_pb__nuts.docx

Huurders-en Kentekenregistratie

Documenten die van belang zijn voor het doorgeven van mutaties van huurders-en kentekenregistraties vindt u hieronder. Let op: alleen de eigenaar van de woning/lid mag dergelijke wijzigingen door geven aan het bestuur. Volledige informatie, inclusief kopie ID en kopie kentekenbewijs, dient aangeleverd te worden alvorens de huurder geregistreerd kan worden en toegang tot het park krijgt. Dit ter controle en het tegengaan van mogelijke illegale bewoning of onderverhuur.

 

Toelichting bij kentekenregistratie
Eigenaren die op het park woonachtig zijn mogen 2 kentekens per kavel opgeven. Een kopie van het kentekenbewijs dient aangeleverd te worden. Verhurende eigenaren mogen per kavel 2 kentekens van de huurder(s) opgeven en 1 eigen kenteken om, indien nodig, bij de woning te kunnen komen. Per kavel mogen maximaal 2 voertuigen geparkeerd worden, mits daar ruimte voor is. Kentekens worden niet op een ander/leeg  kavel geregistreerd dan waar de personen wonen.

 

Kentekenregistraties en mutaties worden alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 08.30-12.00 uur doorgevoerd.

 

Gegevensfomulier Verhuur en

 //www.vvedekanthoeve.nl/home/Kentekenmutatie%20formulier%2008-10-2018.2.pdf

kentekenmutatie_formulier_08102018.2.pdf

Klachten en overige meldingen

Voor het indienen van klachten of overige meldingen kunt u onderstaand document gebruiken.

Pas wanneer complete gegevens bij het bestuur aangeleverd worden, met betrekking tot bijvoorbeeld overtredingen op het park, kunnen sancties gegeven worden.

 

Klachtenformulier