Beleid Permanente Bewoning

Ook op Recreatiepark de Kanthoeve speelt al jarenlang de discussie rondom permanente bewoning. In het verleden werd permanente bewoning gedoogd/toegestaan. Na 1997, toen de gemeente Gemert & de gemeente Bakel en Milheeze fuseerden, werden veranderingen in dit gemeentebeleid zichtbaar. In 2004 werd door de Gemeente Gemert-Bakel het besluit genomen handhavend op te gaan treden tegen permanente bewoning. Een aantal bewoners kregen een individuele (niet overdraagbare) gedoogbeschikking voor het leven en een andere groep bewoners ontving een tijdelijke gedoogbeschikking tot permanente bewoning voor een periode van 8 jaar. Voor alle andere bewoners gold: “het moment van vertrek komt dichterbij”.

 

Visie vereniging Recreatiepark de Kanthoeve

Het mag duidelijk zijn dat wij als vereniging Recreatiepark de Kanthoeve absoluut geen voorstander zijn van een handhavingsbeleid gericht op het tegengaan van permanente bewoning. Uiteraard nemen we deze stelling in omdat wij daar direct belang bij hebben. Er zijn echter hele legitieme redenen om vóór permanente bewoning van Recreatiepark De Kanthoeve te zijn (ook als buitenstaander):

  • Gemeentelijke handhavingsacties tegen permanente bewoning van recreatieparken kosten miljoenen en leveren aantoonbaar weinig tot geen resultaat op. Deze acties worden betaald met gemeenschapsgeld, geld dat een betere bestemming verdient;
  • de Gemeente Bakel en Milheeze werkte in 1995 mee aan de projectmatige verkaveling van Recreatiepark De Kanthoeve waardoor alle kavels op het park particulier eigendom werden. Er is dus al sinds 1995 geen sprake meer van een zuiver recreatiepark met recreatieve voorzieningen en een verhuursonderneming;
  • uit een studie van professor Henk Voogd uit 2004 blijkt dat permanente bewoners van recreatiewoningen 16 maal meer bijdragen aan de lokale economie dan recreanten;
  • Nederland heeft een overschot aan recreatieparken/verhuurbedrijven wat een negatief effect heeft op de bezetting van deze parken. Hierdoor neemt verloedering toe en gaan meer en meer recreatiebedrijven failliet. Terug gaan naar een zuiver recreatieve bestemming van Recreatieark De Kanthoeve heeft geen enkel positief effect voor Recreatiepark De Kanthoeve ÉN de gemeente Gemert-Bakel;
  • het lokale, door de gemeente Gemert-Bakel, opgestelde bestemmingsplan biedt geen enkele ruimte om recreatieve faciliteiten op Recreatiepark De Kanthoeve te creëren. Met andere woorden: al zou men terug willen naar een zuiver recreatiepark dan is dat met het huidige bestemmingsplan feitelijk onmogelijk;
  • een eenzijdige aanpak van het dossier permanente bewoning zal nooit succesvol zijn. De gemeente Gemert-Bakel zal nooit tot een succesvolle herontwikkeling van Recreatiepark De Kanthoeve komen zonder een intensieve samenwerking met VvE De Kanthoeve. Het verleden heeft dit reeds ruimschoots aangetoond.

Sinds 2010 is het bestuur van Recreatiepark de Kanthoeve  op een zeer constructieve wijze in gesprek met het gemeentebestuur over de herontwikkeling van Recreatiepark De Kanthoeve. Deze gesprekken verlopen in een open sfeer met begrip voor elkaars standpunten. Het goede nieuws is dat we het gezamenlijke doel hebben om te komen tot een toekomstvaste oplossing. Het doel van Recreatiepark De Kanthoeve: Recreatiepark de Kanthoeve herontwikkelen tot woonwijk binnen de gemeente Gemert-Bakel. De weg daar naartoe is lang en niet gemakkelijk. Het bestuur van Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve blijft strijden voor een positieve toekomst voor ons park. Het doet ons goed om te zien dat de discussie rondom permanente bewoning van recreatieparken landelijk steeds meer aandacht krijgt.

 

Doel van deze pagina

In dit onderdeel van onze website delen wij alle relevante artikelen uit de landelijke media met u die betrekking hebben op permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen….

  Ontwerp besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/17/ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht
  VVD en D66 over wonen op recreatiepark https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4978151/vvd-en-d66-willen-wonen-op-recreatiepark-legaal-maken
  Permanente bewoning chalets toegestaan in Emmen/Coevorden http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/333454/vvd-permanente-bewoning-chalets-toestaan.html
     
  Raad van State buigt zich over bestemmingswijziging Luttermolenveld in Losser http://www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsItem.aspx?cat=1&nid=193639
     
  Maximaal tien jaar arbeidsmigranten op vakantieparken http://www.l1.nl/nieuws/256231-maximaal-tien-jaar-arbeidsmigranten-op-vakantieparken
     
  Gilze en Rijen kiest voor een softere aanpak tegen illegaal wonen http://www.omroepbrabant.nl/?news/209681992/Gilze+en+Rijen+kiest+voor+een+softere+aanpak+tegen+illegaal+wonen.aspx
     
  De Kanthoeve in Bakel, is niet kunnen hadhaven een excuus om te gedogen? https://www.cda.nl/noord-brabant/gemert-bakel/actueel/toon/de-kanthoeve-in-bakel-is-niet-kunnen-handhaven-een-excuus-om-te-gedogen/